TRANG NHẤT.
GIỚI THIỆU.
THỰC HIỆN.
BẢO TRỢ.
LỚP HỌC.
HOẠT ĐỘNG.
LIÊN LẠC.

vào trang này để xem hình

DU NGOẠN

Hai năm một lần, Avenir - Măng Non tổ chức một chuyến du lịch với mục đích nhân đạo.

 

Song song với việc thăm viếng những danh lam, thắng cảnh, quí vị còn chứng kiến những thực hiện của hội và các cha mẹ đỡ đầu sẽ có cơ hội gặp mặt các con đỡ đầu của mình.

 

Sau đây là một số hình ảnh của chuyến du lịch vừa qua 11/2019

 

http://mangnon.free.fr/voyages.html