TRANG NHẤT.
GIỚI THIỆU.
BẢO TRỢ.
DU NGOẠN.
LỚP HỌC.
HOẠT ĐỘNG.
LIÊN LẠC.

THỰC HIỆN

 

Thành lập từ năm 1994 đến nay,  Avenir - Măng Non đã xây cất, sửa chữa và cung cấp vật dụng, trang bị cho nhiều trường học, lớp học, nhà ngủ,  xưởng dạy nghề ... từ Bắc vô Nam, phần lớn là ở những vùng quê hẻo lánh.

 

Ngoài ra, Hội còn cấp học bổng cho những trẻ em thuộc gia đình nghèo, và giáo viên có lợi tức thấp.

 

 

Phân phối tiền trợ cấp

Các thực hiện từ 1994

Hình ảnh các thực hiện 1994-2012

Hình ảnh các thực hiện 2014-2015

12/2018: Xây dựng giếng và phân phối quà tặng cho trường học ở Xuân Lộc

Hình ảnh các thực hiện 2016-2017