TRANG NHẤT.
THỰC HIỆN.
BẢO TRỢ.
DU NGOẠN.
LỚP HỌC.
HOẠT ĐỘNG.
LIÊN LẠC.

GIỚI THIỆU

Avenir - Măng Non là một hội thiện nguyện thành lập năm 1994, trên căn bản đạo Luật năm 1901.

 

Mục tiêu của Hội là giúp cho trẻ em và thiếu niên nghèo ở Việt Nam có thể đi học, với sự cộng tác của một số tu sĩ quốc nội.  

 

Tại Pháp, Hội mở ở Lognes (77) nhiều lớp Việt ngữ cho mọi lứa tuổi, và những lớp dạy nấu ăn Việt Nam, để giới thiệu với những ai muốn tìm hiểu về một khía cạnh văn hóa Việt Nam.  

Ban Quản trị gồm có, từ trái qua phải :  

Bà Nguyễn Thị Hồ Quì, Hội trưởng   

Ông Nguyễn Sơn Bá, Tổng thư ký

Bà Gouyet Triu Dương, Phó Hội trưởng

Cristovao-Morel Sophie, Phó Hội trưởng

Bà Nguyễn Hnh-Đào , Thủ quĩ    

Cô Lương Thị Thanh Tùng, Phó Thủ quĩ

 

Qua những trang ngắn gọn sau đây, quí vị sẽ  thấy  số phận của một em nhỏ  có thể thay đổi hoàn toàn chỉ với 150 euros một năm.

 

Chúng tôi tin tưởng rằng những thanh niên thanh nữ tương lai, vì nên người nhờ sự dấn thân của quí vị và của chúng tôi, sẽ là những sứ giả của lòng hào hiệp quảng đại suốt cuộc đời người lớn của họ.

 

Trân trọng cảm tạ sự viếng thăm của quí vị, xin kính mời ...

 

Thân kính