GIỚI THIỆU.
THỰC HIỆN.
BẢO TRỢ.
DU NGOẠN.
LỚP HỌC.
HOẠT ĐỘNG.
LIÊN LẠC.

 

- Một đoạn phim ngắn về bữa tiệc kỷ niệm 25 năm của Hiệp hội.

  –> Voir.

                     —––––––––––––––-

 

- Trẻ em đang chờ được bảo trợ.

  —> Xem danh sách

 

TIN TỨC

Avenir - Măng Non là một hội thiện nguyện thành lập năm 1994, trên căn bản đạo Luật năm 1901.

Mục tiêu của Hội là giúp cho trẻ em và thiếu niên nghèo ở Việt Nam có thể đi học, với sự cộng tác của một số tu sĩ quốc nội.  

 

Trân trọng cảm tạ sự viếng thăm của quí vị.

 

 

GIÚP TRẺ EM VÀ THIẾU NIÊN NGHÈO Ở VIỆT NAM

Lần tới gửi thư về Việt Nam vào tháng 3/2022.